مقررات

سی پی ای کده که به عنوان واسط و پل ارتباطی میان کاربران، آگهی دهندگان و نمایش دهندگان است. استفاده از خدمات این وبگاه به معنای آگاه بودن، پذیرش و التزام به شرایط و تعهدات مندرج در این توافقنامه از سوی کاربران (آگهی دهندگان و نمایش دهندگان) تلقی می‌شود. لطفا به دقت آن را مطالعه نمایید

محتویات این وبگاه بر اساس " آنچه هست " و " آنچه موجود است " ارائه می شود، بدین معنا که سی پی ای کده هیچ‌گونه تعهدی در خصوص محتوای تبلیغات، کارکردهای خاص آنها، قابل اعتماد بودن و مناسب بودن برای نیازهای کاربر نخواهد داشت.

تعهدات آگهی دهنده

با ارائه آگهی به سی پی ای کده، آگهی‌دهنده تعهد می‌نماید که

در تبلیغ کالا و خدمات خود مرتکب فعل یا ترک فعلی که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت گردد، نمی‌شود

برای فروش کالا و خدمات خود نباید به نحوی تبلیغ کند که سلامتی افراد را به خطر اندازد

ه نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده بطور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند

در تبلیغ و بازاریابی هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع او است، روشن و صریح قید گردد

جزو سایت های شرط بندی نباشد

آگهی‌دهنده می‌پذیرد که محتوای تبلیغات وی طبق ضوابط سی پی ای کده تایید و اصلاح می‌گردد

تعهدات نمایش دهنده